نام واحد: پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

نام و نام خانوادگی مسئول: دکتر علیرضا امیری

سمت: مسئول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران

 

-

 

-

شرح وظایف:

- تشکیل کمیته ها و کار گروههای مربوطه در خصوص آمادگی و تصمیم گیری در شرایط بحران و اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با تهدیدات زیستی و بیوتروریسم

- برگزاری و انجام عملیات مانورهای مقابله ای و آمادگی در شرایط بحران و تهدیدات زیستی ( بیوتروریسم و چالش های بیولوژیکی)

- آموزش و فرهنگ سازی امور پدافند غیر عامل برای کارشناسان و مدیران

- تقویت و تجهیز و آماده سازی اکیپ های واکنش سریع

- تقویت و تجهیز پست های قرنطینه های مرزی در مقابله با ورود عوامل بیوتروریستی و تهدیدات زیستی

-

شماره تماس: 131 - 38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی:  -

آدرس: کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

لینک کوتاه