نام واحد: حقوقی و ارزیابی عملکرد

نام و نام خانوادگی مسئول: کاوه خسروی

سمت: کارشناس مسئول حقوقی و ارزیابی عملکرد

-

 

-

شرح وظایف:

- پاسخگوئی و پیگیری مشکلات، درخواست ها و شکوائیه های ارباب رجوع

- پیگیری مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین کشوری و استانی و اعلام پاسخ به آن‌ها

- هماهنگی و همکاری با استآن‌ها و دفاتر ستادی در مقابله با حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیر طبیعی و همچنین شرایط بحرانی

- همکاری در تدوین و تصویب قوانین و مقررات دامپزشکی

- نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران استآن‌ها و حوزه ریاست

- همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان و اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه و تهیه مستندات لازم

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی

- طرح و اقامه دعاوی در محاکم قضایی عمومی و اختصاصی بر علیه متخلفین از قانون سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه سازمان

- بررسی و اظهارنظر درخصوص پیش نویس آئین نامه ها، طرح ها و لوایح مرتبط با دامپزشکی

-

شماره تماس : 116 - 38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: law.kermanshah@ivo.ir 

آدرس : کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

لینک کوتاه