مشخصات گوشت قرمز تازه ، سالم و بهداشتی


گوشت قرمز تازه باید از نظر ظاهری دارای مشخصات ذیل باشد:

ü      رنگ گوشت باید به رنگ طبیعی گوشت دام بوده (قرمز متمایل به صورتی روشن) و رنگ روشن طبیعی آن نباید تیره باشد و هر گونه تغییر رنگ از قرمز به سبز، قهوه ای و خاکستری و یا ایجاد یک لایه لزج و چسبناک از علائم فساد گوشت است.

ü      سطح خارجی باید بدون رطوبت باشد.

ü      هیچگونه بوی غیر طبیعی مانند بوی ترشیدگی یا تعفن نباید حس شود و استشمام بوی غیر طبیعی در محل اتصال گوشت به استخوان از علائم فساد عمقی است.

ü      گوشت (عضلات ) باید سفت و دارای قوام خاص بوده و نباید نرم و لزج و یا خشک و چروکیده باشد.

ü      گوشت باید تمیز و عاری از خونمردگی ، ضربه ، بیماری و یا ذرات  خارجی قابل رویت باشد.

ü      چربی گوشت باید سفت و سفید یا متمایل به سفید و بدون هیچگونه بوی غیر طبیعی باشد.

ü      گوشت قرمز می بایست در کشتارگاههای مجاز تهیه شده و دارای مهر دامپزشکی باشد.

ü      از خرید گوشت لاشه دام های خیابانی جدا خوداری کنید.

ü      عرضه و نگهداری گوشت قرمز باید در داخل یخچالهای ویترین دار صورت گیرد و مقدار گوشت موجود در مغازه باید متناسب با ظرفیت یخچال فروشگاه باشد.

ü      از خرید گوشت قرمزی که خارج از یخچال نگهداری می شود جدا خودداری کنید.

ü      گوشت قرمز تازه (بسته بندی معمولی) در دمای برودت یخچال (صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) سه روز عمر ماندگاری دارد.

مشخصات گوشت قرمز منجمدسالم و بهداشتی

*      گوشت قرمز منجمد ، پس از رفع انجماد باید قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد.

*      داخل بسته بندی گوشت منجمد باید فاقد مواد خارجی ، خونابه یا آب منجمد شده باشد.

*      گوشت منجمد باید عاری از آثار سوختگی ناشی از انجماد ( لکه هایی با رنگ سفید گچی تا خاکستری ) و یا قارچ زدگی ( لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ ) باشد.

*      گوشت منجمد باید در بسته بندی سالم ، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه ( از جمله تاریخ تولید و انقضاء ، مجوز سازمان دامپزشکی و ) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه گردد.

*      گوشت قرمز منجمد(بسته بندی معمولی)  در دمای برودت فریزر (۱۸- درجه سانتیگراد ) یکسال عمر ماندگاری خواهد داشت.

*      برای رفع انجماد گوشت منجمد آن را به مدت ۲۴ ساعت در دمای برودت یخچال ( صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) قرار دهید.برای رفع انجماد سریع تر می توان از ماکروویو استفاده نمود.در صورتی که از روش دوم استفاده می نمایید باید هر چه سریعتر پس ازرفع انجماد، گوشت را بپزید.

 خصوصیات گوشت چرخ کرده سالم و بهداشتی

Ø      توجه نمایید که گوشت می بایست در حضور مشتری چرخ شود.

Ø      گوشت های چرخ کرده را در بسته بندی های مورد تایید دامپزشکی تهیه نمایید.

Ø      از خرید گوشت چرخ کرده آماده جدا خودداری کنید، چون احتمال دارد برای تهیه آن از جگر سفید ، پستان ،طحال ،سنگدان مرغ و یا گوشت دام های بیمار و مرده استفاده شده باشد.

Ø      عمر نگهداری گوشت چرخ کرده تازه(بسته بندی معمولی)  در دمای برودت یخچال (صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) دو روز می باشد.

Ø      عمر نگهداری گوشت چرخ کرده منجمد (بسته بندی معمولی) در دمای برودت فریزر (۱۸- درجه سانتیگراد )  سه ماه می باشد.

امتیازدهی