بیشتر
 کشف داروی قاچاق در شهرستان کنگاور

جانشین سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور گفت :

کشف داروی قاچاق در شهرستان کنگاور

01/01/29
پلمپ 3 واحد متخلف بهداشتی در شهرستان کنگاور

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور گفت :

پلمپ 3 واحد متخلف بهداشتی در شهرستان کنگاور

01/01/27
پلمپ 9 واحد متخلف بهداشتی

رییس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور گفت:

پلمپ 9 واحد متخلف بهداشتی

دکتر رسول ریزوندی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور خبر از پلمپ 9 واحد متخلف بهداشتی در سطح شهرستان کنگاور داد.

00/09/10
توقیف 1300 کیلوگرم مرغ  فاقد گواهی حمل بهداشتی در کرمانشاه

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور:

توقیف 1300 کیلوگرم مرغ فاقد گواهی حمل بهداشتی در کرمانشاه

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور گفت: توقیف 1300 کیلوگرم مرغ فاقد گواهی حمل بهداشتی توسط کارشناسان دامپزشکی کنگاور توقیف شد.

00/07/01
توقیف 40کیسه پودر گوشت بدون هویت در کرمانشاه

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور:

توقیف 40کیسه پودر گوشت بدون هویت در کرمانشاه

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور گفت: حدود 40 کیسه پودر گوشت بدون هویت توسط کارشناسان دامپزشکی کنگاور توقیف شد.

00/06/26
توقیف 2300 کیلو گرم مرغ فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای دامپزشکی در شهرستان کنگاور

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور خبر داد:

توقیف 2300 کیلو گرم مرغ فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای دامپزشکی در شهرستان کنگاور

رئیس اداره دامپزشکی کنگاور گفت: یک دستگاه خودروی مخصوص حمل مرغ که بدون داشتن گواهی حمل بهداشتی از دامپزشکی مبادرت به حمل و جابجایی 2300 کیلو گرم مرغ از کشتارگاه زاگرس روانسر می‌نمود، درپست قرنطینه ای دو راهی نهاوند متوقف شد.

00/04/28
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور از معدوم سازی 150 کیلوگرم گوشت مرغ و ماهی غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

یک واحد تهیه غذای آماده متخلف در شهرستان کنگاور با مهلت 5 روزه به دستور مقام قضایی پلمپ گردید.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور از معدوم سازی 150 کیلوگرم گوشت مرغ و ماهی غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

00/04/28
رییس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور خبر از پلمپ دو واحد عرضه فرآورده خام دامی داد

پلمپ دو‌ واحد عرضه فرآورده خام دامی

رییس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور خبر از پلمپ دو واحد عرضه فرآورده خام دامی داد

سلامت مواد پروتئینی و مصرفی مردم از اولویت های جدی این اداره و سازمان دامپزشکی کشور می باشد.

00/04/10
 کشف داروی قاچاق در شهرستان کنگاور

کشف داروی قاچاق در شهرستان کنگاور

پلمپ 3 واحد متخلف بهداشتی در شهرستان کنگاور

پلمپ 3 واحد متخلف بهداشتی در شهرستان کنگاور

پلمپ 9 واحد متخلف بهداشتی

پلمپ 9 واحد متخلف بهداشتی

توقیف 1300 کیلوگرم مرغ  فاقد گواهی حمل بهداشتی در کرمانشاه

توقیف 1300 کیلوگرم مرغ فاقد گواهی حمل بهداشتی در کرمانشاه

توقیف 40کیسه پودر گوشت بدون هویت در کرمانشاه

توقیف 40کیسه پودر گوشت بدون هویت در کرمانشاه

مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور با حضور فرماندار شهرستان کنگاور،مدیر کل و مسئول حراست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه  برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور با حضور فرماندار شهرستان کنگاور،مدیر کل و مسئول حراست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه برگزار شد.

کشتار غیر مجاز دام و طیور منجر به پلمپ 4 واحد عرضه کننده فرآورده های خام دامی در شهرستان کنگاور شد.

کشتار غیر مجاز دام و طیور منجر به پلمپ 4 واحد عرضه کننده فرآورده های خام دامی در شهرستان کنگاور شد.

توقیف 2300 کیلو گرم مرغ فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای دامپزشکی در شهرستان کنگاور

توقیف 2300 کیلو گرم مرغ فاقد مجوز حمل بهداشتی قرنطینه ای دامپزشکی در شهرستان کنگاور

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور از معدوم سازی 150 کیلوگرم گوشت مرغ و ماهی غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور از معدوم سازی 150 کیلوگرم گوشت مرغ و ماهی غیر قابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

رییس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور خبر از پلمپ دو واحد عرضه فرآورده خام دامی داد

رییس اداره دامپزشکی شهرستان کنگاور خبر از پلمپ دو واحد عرضه فرآورده خام دامی داد

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی