بیشتر
ضبط و امحاء دو لاشه گوسفند در کشتارگاه شهرستان سرپل ذهاب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرپل ذهاب گفت:

ضبط و امحاء دو لاشه گوسفند در کشتارگاه شهرستان سرپل ذهاب

طی سه ماه نخست سال جاری بیش از 370 کیلوگرم گوشت و فرآورده های خام دامی غیر بهداشتی، به طریق کاملا بهداشتی امحاء گردید.

00/04/04
پلمپ 50 واحد عرضه مرغ زنده و قصابی غیرمجاز در سرپل‌ذهاب

سرپرست اداره دامپزشکی سرپل‌ذهاب خبر داد

پلمپ 50 واحد عرضه مرغ زنده و قصابی غیرمجاز در سرپل‌ذهاب

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان سرپل‌ذهاب از پلمپ 50 واحد عرضه کننده مرغ زنده و کشتار غیر مجاز خیابانی طی دو هفته اخیر در این شهرستان خبر داد.

99/04/21
عملیات واکسیناسیون بهادار تب برفکی سرپل‌ذهاب اجرا می‌شود

سرپرست اداره دامپزشکی سرپل‌ذهاب خبر داد

عملیات واکسیناسیون بهادار تب برفکی سرپل‌ذهاب اجرا می‌شود

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان سرپل‌ذهاب از اجرای عملیات واکسیناسیون بهادار تب برفکی سرپل‌ذهاب خبر داد.

99/02/11
پایش 30 روستا در سرپل‌ذهاب/ تلفات دامی بر اثر سیلاب دفن بهداشتی شدند

رئیس دامپزشکی سرپل‌ذهاب مطرح کرد

پایش 30 روستا در سرپل‌ذهاب/ تلفات دامی بر اثر سیلاب دفن بهداشتی شدند

رئیس دامپزشکی شهرستان سرپل‌ذهاب از پایش 30 روستا در این شهرستان و دفن بهداشتی تلفات دامی بر اثر سیلاب خبر داد.

99/02/10
رئیس دامپزشکی سرپل‌ذهاب تجلیل شد

از سوی فرماندار سرپل‌ذهاب:

رئیس دامپزشکی سرپل‌ذهاب تجلیل شد

99/01/25
توقیف خودروی حمل غیربهداشتی مرغ زنده در سرپل‌ذهاب

رئیس اداره دامپزشکی سرپل‌ذهاب خبر داد

توقیف خودروی حمل غیربهداشتی مرغ زنده در سرپل‌ذهاب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرپل‌ذهاب از کشف یک خودروی حمل مرغ‌ زنده بدون مجوز بهداشتی قرنطینه ای در این شهرستان خبر داد.

99/01/15
انجام تست سل و سرمی 534 گاوشیری در سرپل‌ذهاب

رئیس اداره دامپزشکی سرپل‌ذهاب خبر داد

انجام تست سل و سرمی 534 گاوشیری در سرپل‌ذهاب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرپل‌ذهاب از انجام آزمایش تست سل و سرمی 534 گاوشیری در این شهرستان خبر داد.

98/12/20
توقیف خودروی حمل غیربهداشتی مرغ زنده در سرپل‌ذهاب

رئیس اداره دامپزشکی سرپل‌ذهاب خبر داد

توقیف خودروی حمل غیربهداشتی مرغ زنده در سرپل‌ذهاب

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرپل‌ذهاب از کشف یک خودروی حمل مرغ‌ زنده بدون مجوز بهداشتی قرنطینه ای در این شهرستان خبر داد.

98/12/16
سیستم پیش سرد کشتارگاه دام سرپل ذهاب راه‌اندازی شد

رئیس اداره دامپزشکی سرپل‌ذهاب:

سیستم پیش سرد کشتارگاه دام سرپل ذهاب راه‌اندازی شد

رئیس اداره دامپزشکی سرپل‌ذهاب از راه‌اندازی سیستم سالن پیش سرد کشتارگاه دام در این شهرستان خبر داد.

98/12/08
پلمب ۳۸ واحد غیرمجاز در سرپل‌ذهاب/ دستفروشان میتوانند عامل انتشار آلودگی باشند

رئیس اداره دامپزشکی سرپل ذهاب خبر داد

پلمب ۳۸ واحد غیرمجاز در سرپل‌ذهاب/ دستفروشان میتوانند عامل انتشار آلودگی باشند

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سرپل ذهاب از پلمب ۳۸ واحد عرضه کننده مرغ زنده و قصابی غیرمجاز در راستای مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام خبر داد.

98/12/07
ضبط و امحاء دو لاشه گوسفند در کشتارگاه شهرستان سرپل ذهاب

ضبط و امحاء دو لاشه گوسفند در کشتارگاه شهرستان سرپل ذهاب

پلمپ 50 واحد عرضه مرغ زنده و قصابی غیرمجاز در سرپل‌ذهاب

پلمپ 50 واحد عرضه مرغ زنده و قصابی غیرمجاز در سرپل‌ذهاب

عملیات واکسیناسیون بهادار تب برفکی سرپل‌ذهاب اجرا می‌شود

عملیات واکسیناسیون بهادار تب برفکی سرپل‌ذهاب اجرا می‌شود

پایش 30 روستا در سرپل‌ذهاب/ تلفات دامی بر اثر سیلاب دفن بهداشتی شدند

پایش 30 روستا در سرپل‌ذهاب/ تلفات دامی بر اثر سیلاب دفن بهداشتی شدند

رئیس دامپزشکی سرپل‌ذهاب تجلیل شد

رئیس دامپزشکی سرپل‌ذهاب تجلیل شد

توقیف خودروی حمل غیربهداشتی مرغ زنده در سرپل‌ذهاب

توقیف خودروی حمل غیربهداشتی مرغ زنده در سرپل‌ذهاب

انجام تست سل و سرمی 534 گاوشیری در سرپل‌ذهاب

انجام تست سل و سرمی 534 گاوشیری در سرپل‌ذهاب

توقیف خودروی حمل غیربهداشتی مرغ زنده در سرپل‌ذهاب

توقیف خودروی حمل غیربهداشتی مرغ زنده در سرپل‌ذهاب

سیستم پیش سرد کشتارگاه دام سرپل ذهاب راه‌اندازی شد

سیستم پیش سرد کشتارگاه دام سرپل ذهاب راه‌اندازی شد

پلمب ۳۸ واحد غیرمجاز در سرپل‌ذهاب/ دستفروشان میتوانند عامل انتشار آلودگی باشند

پلمب ۳۸ واحد غیرمجاز در سرپل‌ذهاب/ دستفروشان میتوانند عامل انتشار آلودگی باشند

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی