اهداف اداره کل دامپزشکی کرمانشاه:

-

1 - تأمین بهداشت، سلامت و فراهم کردن رفاه دام، کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دامی

2 - تأمین و تضمین بهداشت و سلامت فرآورده‌های دامی

3 - پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های مشترک انسان و دام

4 - راهم کردن شرایط ورود به بازارهای جهانی، توسعه پایدار و سرمایه گذاری در بخش دام

5 - اجرای الزامات، مقررات و دستورالعمل های بهداشتی سازمآن‌های بین المللی مرتبط

 

شرح وظایف اداره مبارزه با بیماریهای دامی :

-

1- تامین سلامت و بهداشت دام از طریق اجرای برنامه های پیشگیری و مبارزه بر علیه بیماریهای دامی

2- اجرای برنامه پیشگیری و کنترل بر ضد بیماریهای واگیر دار غیر بومی دامی شایع در استان

3- تهیه واکسن و مایه های مورد نیاز استان با رعایت زنجیر سرد و توزیع آن

4- مبارزه بر علیه بیماریهای واگیر دامی از طریق واکسیناسیون دام

5- اجرای طرح محوری مبارزه برعلیه بیماریهای انگلی خارجی و داخلی دام

6- مبارزه برعلیه بیماریهای مشترک بین انسان و دام

7- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور

8- شناسایی، جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز

 


اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور - زنبور عسل - کرم ابریشم و آبزیان :

-

1- ارائه خدمات بهداشتی به مرغداران، زنبورداران و نوغانداران

2- نظارت و کنترل کلیه امور بهداشتی شرکت های مرغ مادر و کارخانجات جوجه کشی استان

3- بررسی وقوع تلفات شدید و ناگهانی در سطح مرغداریها، زنبورستانها و نوغانداریهای استان از طریق بازدید و نمونه برداری و انجام آزمایشات لازمه

4- کنترل کیفی جوجه های یک روزه دریافتی توسط مرغداریهای استان از طریق انجام آزمایشات لازمه ( MS, MG و کشت قارچی)

5- شناسائی، جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز

6- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور

7- پیش بینی مواد بیولوژیک، واکسنها و مواد داروئی با هماهنگی شبکه های دامپزشکی و اعلام نتایج به سازمان و پیگیری و نظارت بر توزیع آنها

8- کسب آخرین اطلاعات علمی و فنی از منابع داخلی و خارجی در مورد ریشه کنی بیماریهای واگیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

9- نظارت بر حسن اجرای برنامه های مبارزه و مایه کوبی علیه بیماریهای واگیر طیور و هم چنین بیماریهای زنبور عسل و کرم ابریشم، تجزیه و تحلیل آنها و انتخاب بهترین و مؤثرترین طریقه برای کنترل ریشه کنی آنها

-

شرح وظایف اداره بهداشت و مبارزه با بیماریهای آبزیان :

-

1- بازدید دوره ای و نظارت مستمر بر مراکز تکثیر ماهیان سرد آبی و گرمایی

2- بررسی وقوع تلفات شدید و ناگهانی در مراکز تکثیر و پرورش ماهی از طریق بازدید، نمونه برداری و انجام آزمایشات لازمه

3- تشخیص و درمان بیماریهای ماهی

4- ارائه خدمات بهداشتی به پرورش دهندگان ماهی

5- شناسایی، جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز

6- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور

-

شرح وظایف اداره تشخیص و درمان :

-

1- صدور پروانه های مختلف اعم از داروخانه های دامی، درمانگاه، بیمارستان، آزمایشگاه و مراکز درمانی

2- بازدید دوره ای و مستمر از درمانگاهها، داروخانه ها، آزمایشگاه، مطب و مراکز پخش دارو

3- بررسی شکایات مراجعین

4- آزمایش کشت میکروبی، آنتی  بیوگرام، MG ، SP ، MS  ، AI ، ND ، آزمایشات آبزیان، زنبور عسل، آنالیز موارد غذایی دام و طیور، کشت میکروبی مواد خام غذایی ( گوشت قرمز- مرغ - ماهی ) و غیره ....

5- نظارت بر حسن اداره و نحوه فعالیت درمانگاهها، آزمایشگاههای بخش خصوصی در سطح استان

6- کنترل توزیع مواد بیو لوژیکی و داروئی در سطح استان و نظارت بر حسن جریان فعالیت داروخانه های مجاز دامپزشکی

7- شناسایی، جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات  و آمار مورد نیاز

8- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور

9- پیگیری تامین اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز در سطح استان

10- شناسایی، جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز

11- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور

-

شرح وظایف اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی :

-

1- صدور پروانه بهداشتی مراکز جمع آوری شیر

2- صدور پروانه بهداشتی تاسیس، بهره برداری و تمدید واحدهای پرورشی دام و طیور، کارخانجات جوجه کشی، کشتارگاهها، کارخانجات خوراک دام و طیور، مراکز بسته بندی، میادین دام و دیگر وابسته های دامی

3- صدور پروانه اشتغال به حمل بهداشتی فرآورده های خام دامی جهت وسائط نقلیه مجاز

4- تائید یه بهداشتی جهت صادرات فر آورده های آبزیان به اتحادیه اروپا

5- نظارت بهداشتی ( در قالب مسئولین بهداشتی ) بر کشتارگاههای دام و طیور، مزارع مرغ اجداد، مزارع مرغ مادر، کارخانجات جوجه کشی، مرغداریهای گوشت، کارخانجات پودر ماه، مراکز بسته بندی فر آورده های خام دامی ودامداریها

6- کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز تهیه، عمل آوری و بسته بندی فرآورده های خام دامی و همچنین مراکر توزیع و عرضه آنها

7- کنترل و بازرسی دام و طیور قبل از کشتار و بازرسی لاشه پس از کشتار در کشتارگاهها

8- کنترل بهداشتی اماکن دامی و صنایع وابسته به دام و کشتارگاهها

9- شناسائی، جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز

10- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور

-

شرح وظایف اداره قرنطینه و امنیت زیستی:

1- بررسی نقاط مرزی استان، راهها و معابر داخلی به منظور پیشنهاد ایجاد و احداث پستهای قرنطینه مرزی و داخلی برای کنترل بهداشتی نقل و انتقال دام زنده و فرآورده های خام دامی.


2- تجهیز و تکمیل پستهای قرنطینه ثابت و موقت، و پیگیری های لازم در ارتباط با اجرای مقررات و دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای در سطح استان.


-3 ثبت شرکت های صادرکننده، واردکننده و ترازیت در سامانه یکپارچه قرنطینه. 


-4 صدور گواهی نامه ها و مجوزهای بهداشتی صادرات، واردات و ترانزیت دام زنده و فرآورده های خام دامی پس از اقدامات قرنطینه ای و کنترل های بهداشتی براساس مقررات مربوط.    

5- همکاری با سایر سازمانهایی که در امر صادرات، ترانزیت و حمل و نقل دام و سایر فرآورده های دامی مشارکت دارند.

6- همکاری با نیروی انتظامی در امر کنترل تردد دام، طیور و سایر محموله های مرتبط و مبارزه با قاچاق دام.


 -7معرفی، پیگیری و انجام اقدامات لازم به منظور عزیمت همکاران واجد شرایط به خارج از کشور از طریق سازمان.


  -8
صدور کد الکترونیکی برای خودروهای حمل دام، طیور و سایر فرآورده ها.


9- نظارت بر صدور گواهی های حمل بهداشتی صادر شده توسط کاربران قرنطینه بخش دولتی و خصوصی.

-

شرح وظایف اداره بررسیها، آموزش و مراقبت بیماریهای دامی :

-

1 - برقراری سیستم مراقبت از بیماریهای دامی ( سرویلانس سیستم)

2 - آموزش پرسنل فنی دامپزشکی استان از طریق برگزاری کلاسهای داخلی و اعزام به کلاسهای خارج از استان .

3 - آموزش دامداران، مرغداران روستایی و عشایری از طریق کلاسهای کوتاه مدت حضوری و برنامه های رادیو و تلویزیونی و چاپ نشریات، تراکت و بروشور

4 - بررسی بیماریهای دامی، شناسایی مناطق آلوده و کانونها و راه سرایت و طرز انتقال بیماریها و تهیه گزارشات لازم

5 - شناسایی، جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز

6 - تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور

7 - تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور

8 - شناسایی، جمع آوری، پردازش و نگهداری اطلاعات و آمار مورد نیاز


 -

شرح وظایف حراست :

-

1 - انجام برنامه ریزی های لازم جهت اجرای خط مشی امنیتی اطلاعاتی ابلاغ شده از سوی وزارت اطلاعات و حراست وزارت متبوع در حوزه های وظیفه ای حراست شامل:

" حفاظت پرسنل"

" حفاظت و امور ایمنی"

"بررسی و اطلاع رسانی و جمع آوری اطلاعات "

و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملهای صادره از سوی حراست کل کشور

2 - برنامه ریزی در جهت آسیب شناسی مجموعه ادارات کل دامپزشکی به منظور رفع تهدیدها و حسن استفاده از فرصتها و ارائه راهکارهای مناسب در دوره های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت به تمامی مدیران و مراجع ذیصلاح

3 - بررسی و تعیین خط مشی ها و سیاستهای راهبردی، عملیاتی و استراتژیک حراست سازمان دامپزشکی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه و هدایت امور در چهارچوب قوانین و مقرر ات در راستای نیل به اهداف خرد و کلان سازمان و ایجاد هماهنگی میان مدیران در تمامی سطوح سازمانی و هدایت و راهبری و کنترل آن‌ها در زمینه وظایف محوله

4 - ارائه گزارش عملکرد و پاسخگوئی لازم در جهت ارائه به ریاست سازمان و اداره کل حراست وزارت متبوع در راستای اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها

5 - برنامه ریزی جهت ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به ریاست سازمان مدیران مجموعه دامپزشکی کشور

6 - برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت های واحدها و نیروهای تحت سرپرستی و حراست ادارات کل دامپزشکی استان ها بمنظور حسن اجرای امور محوله

7 - ایجاد هماهنگی های لازم جهت شرکت در کمیسیون های برگزار شده در وزارت اطلاعات و اداره کل حراست سازمان‌ها

8 - برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور جلوگیری از هرگونه نفوذ، اخلال نظم و خرابکاری در جهت پیشگیری از حوادث و سوانح احتمالی

9 - کنترل و نظارت بر نگهداری اسناد محرمانه  بر حسب اهمیت و میزان لطماتی که از دستبرد افشای آن‌ها بر مصالح و امنیت کشور وارد می آید

10 - ایجاد دبیرخانه محرمانه بمنظور دریافت و ثبت و صدور نامه های محرمانه، کشف رمز، اخذ دورنویس و پست های الکترونیکی محرمانه

 -

شرح وظایف روابط عمومی :

-

1- انجام امور مربوط به اطلاع رسانی با هماهنگی رسانه های گروهی جهت ارائه عملکرد اداره کل

2- برگزاری سمینارها، نشست ها و جلسات مورد نیاز با هماهنگی سایر واحد ها و مدیریت

3- تدوین برنامه دیدارهای مردمی مدیریت با ارباب رجوع و رسانه های گروهی

4- تهیه و ارسال گزارش به سازمان دامپزشکی کشور 

 -

شرح وظایف دفتر نمایندگی ولی فقیه :

-

1 - برنامه ریزی و نظارت شرعی بر ذبح و صید

 -

شرح وظایف حقوقی و ارزیابی عملکرد :

-

1 - پاسخگوئی و پیگیری مشکلات، درخواست ها و شکوائیه های ارباب رجوع

2 - پیگیری مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولین کشوری و استانی و اعلام پاسخ به آن‌ها

3 - هماهنگی و همکاری با استآن‌ها و دفاتر ستادی در مقابله با حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیر طبیعی و همچنین شرایط بحرانی

4 - همکاری در تدوین و تصویب قوانین و مقررات دامپزشکی

5 - نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران استآن‌ها و حوزه ریاست

6 - همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمان و اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوطه و تهیه مستندات لازم

7 - دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگوئی به شاکی

8 - طرح و اقامه دعاوی در محاکم قضایی عمومی و اختصاصی بر علیه متخلفین از قانون سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه و دفاع از دعاوی اقامه شده علیه سازمان

9 - بررسی و اظهارنظر درخصوص پیش نویس آئین نامه ها، طرح ها و لوایح مرتبط با دامپزشکی

-

شرح وظایف پدافند غیرعامل و مدیریت بحران:

-

1 - تشکیل کمیته ها و کار گروههای مربوطه در خصوص آمادگی و تصمیم گیری در شرایط بحران و اتخاذ تدابیر لازم در مقابله با تهدیدات زیستی و بیوتروریسم

2 - برگزاری و انجام عملیات مانورهای مقابله ای و آمادگی در شرایط بحران و تهدیدات زیستی ( بیوتروریسم و چالش های بیولوژیکی)

3 - آموزش و فرهنگ سازی امور پدافند غیر عامل برای کارشناسان و مدیران

4 - تقویت و تجهیز و آماده سازی اکیپ های واکنش سریع


-

شرح وظایف اداره امور اداری - رفاه و پشتیبانی :

-

1- اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای اداری و استخدامی با رعایت مقررات مربوطه و در چارچوب اختیارات تفویضی

2- نظارت بر حسن انچام کار واحد کارگزینی و رفاه

3- نظارت بر حسن انجام کار واحد خدمات و کارپردازی

4- نظارت بر حسن انجام کار واحد  دبیرخانه و ماشین نویسی

5- نظارت بر حسن انجام کار واحد انباردار، سرایدار و نگهبان

6- نظارت بر حسن انجام کار کلیه کارکنان

7- انجام کلیه امور پرسنلی از جمله صدور احکام، ترفیعات، نقل و انتقال، مرخصی و ... در چارچوب ضوابط ابلاغی

8- بررسی نیازمندیهای رفاهی کارکنان و تهیه و اجرای طرحهای رفاهی

9- انجام اقدامات لازم در خصوص حفظ و حراست خودروها، ساختمانها و دیگر تاسیسات

 -

شرح وظایف اداره امور مالی :

-

1 - اجرای آئین نامه ها و دستورالعملهای مالی با رعایت مقررات مربوطه

2 - دریافت مجوزهای پرداخت با توجه به درخواست ارباب رجوع

3 - تنظیم اسناد و اجرای مراحل قانونی مربوط به تامین اعتبار و ضوابط اجرائی

4 - تائید اسناد ذیحسابی و مدیر کل

5 - صدور چک جهت پرداخت و تحویل آن به ارباب رجوع

6 - نظارت بر حسن انجام کار امین اموال

7 - درخواست وجه و وصول وجوه اعتبارات مصوب در قانون بودجه از خزانه اداره کل

8 - ثبت دفاتر و نگهداری اعتبارات وصولی به تفکیک برنامه ها، طرحها، پروژه ها، فصول و مواد هزینه و اجرای مفاد موافقتنامه های مبادله شده

9 - تنظیم اسناد هزینه و لیست های حقوق و مزایای کارکنان، همچنین پرداخت آنها

10 - تنظیم فرمهای مالیاتی و تکمیل و ارسال آن به حوزه مالیاتی مربوطه

11 - ثبت و نگهداری دفاتر بانک و تهیه صورت مغایر بانکی هر یک از حسابها

12 - تهیه گزارشهای مالی  و ارسال آن به مراجع ذیصلاح

فایل ها

لینک کوتاه