مشخصات گوشت مرغ ( تازه- منجمد)  سالم و بهداشتی

  لاشه مرغ تازه باید از نظر ظاهری دارای مشخصات ذیل باشد:

·         پوست به طور یکنواخت روی بدن کشیده و عاری از هر گونه پارگی یا تورم ، خونمردگی ، تغییر رنگ و خراش باشد.

·         کاملاً تمیز ، عاری از ذرات خارجی و پرکنی آن به طور کامل انجام گرفته باشد.

·         هیچگونه بوی غیر طبیعی مانند بوی ترشیدگی یا تعفن از آن به مشام نرسد.

·         عضلات دارای سفتی و قوام طبیعی و چربی ها به رنگ زرد روشن یکنواخت و بدون هر گونه بوی غیر طبیعی باشد.

·         محتویات داخل شکم آن به طور کامل تخلیه شده باشد.

·         گوشت مرغ تازه را می توان در دمای برودت یخچال (صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) سه  روز نگهداری نمود.

 مشخصات مرغ منجمد سالم و بهداشتی


مرغ منجمد می بایست ویژگی های ذیل را دارا باشد:

·         مرغی که به صورت منجمد عرضه می شود باید به صورت منجمد به دست مصرف کننده برسد.

·         گوشت مرغ منجمد،  پس از رفع انجماد باید سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده و سطح آن لیز و لزج نباشد.

·         داخل بسته بندی مرغ منجمد باید فاقد مواد خارجی، خونابه یا آب منجمد شده باشد.

·         مرغ منجمد باید عاری از آثار سوختگی ناشی از انجماد ( لکه هایی با رنگ سفید گچی تا خاکستری ) و یا قارچ زدگی ( لکه های رنگی ناشی از رشد قارچ ) باشد.

·         مرغ منجمد باید در کیسه های پلاستیکی سالم، بدون عیب و پارگی و دارای نشانه گذاری مربوطه بوده و ( از جمله تاریخ تولید و انقضاء مجوز سازمان دامپزشکی ، شرایط نگهداری و ) به صورت خوانا و به زبان فارسی عرضه شود.

·         گوشت مرع منجمد(بسته بندی معمولی)  را می توان در دمای برودت فریزر (۱۸- درجه سانتیگراد ) یکسال نگهداری نمود.

لینک کوتاه