مشخصات ماهی سالم و بهداشتی

ü      ماهی سالم و بهداشتی می بایست در کنار یخ و یا در یخچال نگهداری شود.

ü      از خرید ماهیان تازه که بدون یخ و یا خارج از یخچال عرضه می شوند، خود داری نمایید.

ü      ماهیان منجمد را حتماً می بایست درفریزر نگهداری کرد. بنابراین از خرید آبزیان منجمدی که خارج از محیط فریزر عرضه می گردند، خود داری نمایید.

ü      ماهی سالم باید دارای آبشش هایی به رنگ قرمز درخشان، چشم هایی برآمده، پوست مرطوب لزج و براق، جداره شکمی سفت و محکم بوده، بطوریکه با فشردن انگشت به بافت، جای انگشت به سرعت به حالت اولیه برگردد.

ü      شکل ظاهری ماهی باید دارای جلای فلزی بوده و فلس ها محکم به پوست چسبیده باشند.

ü      بوی طبیعی ماهی، بوی گیاهان دریایی و یا بوی مرداب است. بنابراین استشمام بوهای تند، آمونیاکی، ترشیدگی و گندیدگی غیر طبیعی است.

ü      فرو رفتگی و کدورت چشم ، شل و وارفته بودن بدن ، نرم و برآمده بودن شکم ، خشک و کدر بودن ظاهر عمومی و کنده شدن فلس ها از علائم کهنگی و یا فساد ماهی است.

ü      عمر نگهداری ماهی شکم خالی تازه (بسته بندی معمولی)  در دمای برودت یخچال (صفر تا ۴ درجه سانتیگراد) سه روز می باشد.

ü      ماهی شکم خالی منجمد (بسته بندی معمولی) را می توان در دمای برودت فریزر نه ماه نگهداری نمود.

لینک کوتاه