اخبار حاوی کلید واژه (بازدید از مراکز عرضه فرآورده خام دامی)


سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد:
نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی از مهمترین وظایف دامپزشکی است
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان ثلاث باباجانی گفت: بازدید از مراکز تولید، توزیع، عرضه و نگهداری فرآورده های خام دامی در شهرستان ثلاث باباجانی صورت گرفت.
 ١٣٩٨/٠٣/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>