بیماری هاری

بیماری هاری یکی از بیماریهای مشترک بین حیوان وانسان است که اهمیت این بیماری ،در میزان کشندگی 100% آن می باشد .
- روند سالانه موارد حیوان گزیدگی در ایران بیش از( 85%) از طریق سگ (خانگی –گله ) اتفاق می افتد.
در سال 96 تعداد 390 مورد از بیماری هاری گزارش گردید.

توصیه ها:

1- شستشوی فوری زخم با آب وصابون پس از گزش بمدت 20-15 دقیقه
2- مراجعه فوری پس از هر گونه حیوان گزیدگی به مرکز درمان پیشگیری هاری شهرستان (واقع در مرکز بهداشتی درمانی گلابچی )
3- تـزریق واکسن و سرم ضدهـاری وتـوام طبق دستورالعمل کشوری (پنج نوبت در روزهای 0-3-7-14-28 ) و همچنین درمان زخم با آنتی بیوتیک با نسخه پزشک
4- جلوگیری از تماس سگهای خانگی با سگهای ولگرد
5- عدم تحریک سگها توسط کودکان و نوجوانان
لینک کوتاه