نرم افزار سلامت یار 

خدمات ارائه شده در سلامت یار: 

 • ارتباط زنده و برخط از سراسر کشور با کارشناسان دامپزشکی
 •  راهنمای تمامی خدمات دامپزشکی در شش بخش:
 • 1 -  معرفی خدمت  
 • 2 -  هزینه خدمت    
 • 3 -  مدت زمان خدمت   
 • 4 -  نحوه ارائه   
 • 5 -   مدارک لازم    
 • 6 -   چارت
 • گزارش تخلف صنفی و بهداشتی فرآورده های خام دامی
 • رهگیری فرآورده های خام دامی و احراز سلامت از مبداء
 • طرح پیشنهاد، انتقاد و شکایت از بـخش خصـوصی یا دولتـی دامپزشکی
 • رهگیری کد خودروهای حمل
 • رهگیری گواهی بهداشتی قرنطینه ای
 • خدمت الکترونیک اختصاصی کارکنان شامل مشاهده و دریافت فیش حقوقی


 دانلود نرم افزار سلامت یار

 

لینک کوتاه