نام واحد : حراست

نام و نام خانوادگی مسئول : محمدرضا احمدزاده

سمت : کارشناس مسئول حراست
-

شرح وظایف :

- انجام برنامه ریزی های لازم جهت اجرای خط مشی امنیتی اطلاعاتی ابلاغ شده از سوی وزارت اطلاعات و حراست وزارت متبوع در حوزه های وظیفه ای حراست شامل:

" حفاظت پرسنل"

" حفاظت و امور ایمنی"

"بررسی و اطلاع رسانی و جمع آوری اطلاعات "

و نظارت بر حسن اجرای دستورالعملهای صادره از سوی حراست کل کشور

- برنامه ریزی در جهت آسیب شناسی مجموعه ادارات کل دامپزشکی به منظور رفع تهدیدها و حسن استفاده از فرصتها و ارائه راهکارهای مناسب در دوره های زمانی بلند مدت و کوتاه مدت به تمامی مدیران و مراجع ذیصلاح

- بررسی و تعیین خط مشی ها و سیاستهای راهبردی، عملیاتی و استراتژیک حراست سازمان دامپزشکی و تدوین و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه و هدایت امور در چهارچوب قوانین و مقررات در راستای نیل به اهداف خرد و کلان سازمان و ایجاد هماهنگی میان مدیران در تمامی سطوح سازمانی و هدایت و راهبری و کنترل آن‌ها در زمینه وظایف محوله

- ارائه گزارش عملکرد و پاسخگوئی لازم در جهت ارائه به ریاست سازمان و اداره کل حراست وزارت متبوع در راستای اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها

- برنامه ریزی جهت ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به ریاست سازمان مدیران مجموعه دامپزشکی کشور

- برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی و نظارت بر انجام فعالیت های واحدها و نیروهای تحت سرپرستی و حراست ادارات کل دامپزشکی استان ها بمنظور حسن اجرای امور محوله

- ایجاد هماهنگی های لازم جهت شرکت در کمیسیون های برگزار شده در وزارت اطلاعات و اداره کل حراست سازمان‌ها

- برنامه ریزی وانجام اقدامات لازم بمنظور جلوگیری از هرگونه نفوذ، اخلال نظم و خرابکاری در جهت پیشگیری از حوادث و سوانح احتمالی

- کنترل و نظارت بر نگهداری اسناد محرمانه  بر حسب اهمیت و میزان لطماتی که از دستبرد افشای آن‌ها بر مصالح و امنیت کشور وارد می آید

- ایجاد دبیرخانه محرمانه بمنظور دریافت و ثبت و صدور نامه های محرمانه، کشف رمز، اخذ دورنویس و پست های الکترونیکی محرمانه

-

شماره تماس : 111 - 38358864 & 38358974 - 083

فکس حراست : 38363840

پست الکترونیک : he.kermanshah@ivo.ir 

آدرس : کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

-

ارتباط مستقیم با رئیس واحد حراست

لینک کوتاه