نام اداره : نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

نام و نام خانوادگی مسئول : دکتر رامین سمیعیان

سمت : رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

-
-
-
شرح وظایف:
- برنامه ریزی و نظارت بر تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
- برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند شناسایی و تعیین هویت دام و صدور شناسنامه های بهداشتی واحدهای اپیدمیولوژیک
- برنامه ریزی، بازرسی و نظارت بر فرآیند ورود، صدور،‌ تولید، فرآوری، نگهداری، توزیع و مصرف منابع ژنتیکی دام و انواع اجرام و موجودات تراریخته و ارزیابی و مدیریت مخاطرات آن ها
- برنامه ریزی، بازرسی، نظارت و کنترل کیفی و بهداشت فرآورده های دامی از تولید تا عرضه
- برنامه ریزی، بازرسی، نظارت و کنترل کیفی و بهداشت مواد اولیه خوراک و خوراک آماده دام
- برنامه ریزی، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در زیستگاه ها و مراتع و مراکز پرورش و نگهداری دام
مطالعه، برنامه ریزی برای پیشگیری و همچنین مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با حوادث و عوامل تهدید کننده بهداشت دام و فرآورده های خام دامی
- برنامه ریزی و اقدام برای استقرار سامانه کنترل باقیمانده های مخاطره آمیز در فرآورده های دامی
- مدیریت، بازرسی و نظارت بر فرآیند تولید،‌ فرآوری، ورود و صدور، نگهداری و توزیع و مصرف انواع دارو، واکسن، سرم، ضدعفونی کننده ها، سموم، مواد بیولوژیک مکمل ها و افزودنی های خوراکی و مواد اولیه آن ها و لوازم و تجهیزات مواد مصرفی آزمایشگاهی و سایر مواردی که به نحوی مورد مصرف دامپزشکی می باشد
- برنامه ریزی و نظارت بر اعمال ضوابط برای تامین رفاه و رعایت حقوق حیوانات
- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به پسماندهای دامپزشکی
-

شماره تماس: 105 -38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: health.kermanshah@ivo.ir 

آدرس: کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

-

ارتباط مستقیم با رئیس اداره نظارت بربهداشت عمومی و مواد غذایی
لینک کوتاه