نام اداره: قرنطینه و امنیت زیستی

نام و نام خانوادگی مسئول: دکتر سروش سوماری

سمت: رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی
-
 
-
 
-
شرح وظایف:

- بررسی نقاط مرزی استان، راهها و معابر داخلی به منظور پیشنهاد ایجاد و احداث پستهای قرنطینه مرزی و داخلی برای کنترل بهداشتی نقل و انتقال دام زنده و فرآورده های خام دامی.

- تجهیز و تکمیل پستهای قرنطینه ثابت و موقت، و پیگیری های لازم در ارتباط با اجرای مقررات و دستورالعمل های بهداشتی و قرنطینه ای در سطح استان.

 

- ثبت شرکت های صادرکننده، واردکننده و ترازیت در سامانه یکپارچه قرنطینه. 

 
 

- صدور گواهی نامه ها و مجوزهای بهداشتی صادرات، واردات و ترانزیت دام زنده و فرآورده های خام دامی پس از اقدامات قرنطینه ای و کنترل های بهداشتی براساس مقررات مربوط.    

- همکاری با سایر سازمانهایی که در امر صادرات، ترانزیت و حمل و نقل دام و سایر فرآورده های دامی مشارکت دارند.

 
 

- همکاری با نیروی انتظامی در امر کنترل تردد دام، طیور و سایر محموله های مرتبط و مبارزه با قاچاق دام.

 

- معرفی، پیگیری و انجام اقدامات لازم به منظور عزیمت همکاران واجد شرایط به خارج از کشور از طریق سازمان.

 -صدور کد الکترونیکی برای خودروهای حمل دام، طیور و سایر فرآورده ها.

 
 

- نظارت بر صدور گواهی های حمل بهداشتی صادر شده توسط کاربران قرنطینه بخش دولتی و خصوصی.

 

-

شماره تماس: 127 -38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: qu.kermanshah@ivo.ir  

آدرس: کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

-

ارتباط مستقیم با رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی
لینک کوتاه