نام اداره: تشخیص و درمان

نام و نام خانوادگی مسئول: دکتر صیاد غلامی

سمت: رئیس اداره تشخیص و درمان
 
-
نام اداره : تشخیص و درمان

نام و نام خانوادگی کارشناس : شهلا اخوان گوران

سمت : کارشناس اداره تشخیص و درمان
-
 
-
شرح وظایف:
- برنامه ریزی، نظارت و اقدامات اجرایی مراقبتی، مبارزه ای و درمانی بیماری های حیوانات خانگی و اعمال ضوابط بهداشتی
- برنامه ریزی و نظارت و اقدامات اجرایی کنترل، پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری های غیر واگیر
- برنامه ریزی و نظارت بر تکثیر و پرورش حیوانات آزمایشگاهی
- برنامه ریزی، بازرسی و نظارت بر فرآیند ورود، صدور،‌ تولید، فرآوری، نگهداری، توزیع و مصرف منابع ژنتیکی دام و انواع اجرام و موجودات تراریخته و ارزیابی و مدیریت مخاطرات آن ها
- برنامه ریزی، نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و امنیت زیستی در زیستگاه ها و مراتع و مراکز پرورش و نگهداری دام
- مطالعه، برنامه ریزی برای پیشگیری و همچنین مدیریت بحران و واکنش سریع برای مقابله با حوادث و عوامل تهدید کننده بهداشت دام و فرآورده های خام دامی
- برنامه ریزی برای توسعه و تقویت واحدهای خدمات بهداشتی و درمانی بخش غیردولتی دامپزشکی و نظارت بر آنها
- ایجاد و توسعه کمی و کیفی آزمایشگاه های تشخیصی و کنترل کیفی
- برنامه ریزی و نظارت بر توسعه و تقویت طب مکمل
- برنامه ریزی و اقدام برای استقرار سامانه کنترل باقیمانده های مخاطره آمیز در فرآورده های دامی
- مدیریت، بازرسی و نظارت بر فرآیند تولید،‌ فرآوری، ورود و صدور، نگهداری و توزیع و مصرف انواع دارو، واکسن، سرم، ضدعفونی کننده ها، سموم، مواد بیولوژیک مکمل ها و افزودنی های خوراکی و مواد اولیه آن ها و لوازم و تجهیزات مواد مصرفی آزمایشگاهی و سایر مواردی که به نحوی مورد مصرف دامپزشکی می باشد
- برنامه ریزی و نظارت برای توسعه و آموزش بخش غیردولتی در حوزه دامپزشکی و صدور پروانه های لازم و نظارت بر عملکرد آن ها با همکاری مراجع ذیربط
-

شماره تماس : 104 -38358864 & 38358974 - 083

پست الکترونیکی: ptl.kermanshah@ivo.ir 

آدرس : کرمانشاه - میدان نفت - بلوار جام جم - اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه

-

ارتباط مستقیم با رئیس اداره تشخیص و درمان

لینک کوتاه